Headerbild

OK Tors årsmöte 8 december kl 19

2022-11-17 i Allmänt

Välkommen till OK Tors årsmöte den 8 december kl 19 i Ektorp - nu uppdaterad med årsmöteshandlingar

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Kommittéernas och styrelsens årsberättelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Styrelsens förslag till nya ekonomiska regler
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av (se valberedningens förslag till årsmötet)
 12. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.
 13. Utdelning av OK Tors utmärkelser
 14. Avslutning

Handlingar till årsmötet:

OK Tors årsberättelse 2022

Förslag till nya ekonomiska regler för OK Tor

Missiv - Förslag till nya ekonomiska regler för OK Tor 

OK Tors Årsberättelse 2022 och styrelsens förslag till nya ekonomiska regler finns också i tryckt form i Ektorp.

Enligt traditionen bjuds det på smörgårstårta efter avslutat möte.

Välkommen

/Styrelsen

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in